تصفیه خانه ها و تأسیسات تصفیه فاضلاب و تبدیل آن به آب کشاورزی
تصفیه خانه ها و تأسیسات تصفیه فاضلاب و تبدیل آن به آب کشاورزی

از توالت به شیر آب: شهر تگزاس بیشترین استفاده از آب لوله کشی خود را می کند. شهر بزرگ تگزاس در واقع دیگر وجود ندارد، در عوض آب خود را از چند برکه مصنوعی و همچنین فاضلاب توالت ها و ظرفشویی های مردم محلی می گیرد.

سرچشمه بزرگ اولین شهر آمریکا شد که یک سیستم استفاده دوباره از آب شرب (DPR) را پنج سال پیش در میان خشکسالی های شدید به کار گرفت. سیستم DPR در منطقه آب شهری رودخانه کارادو، آب تصفیه شده را از شهر چشمه بزرگ می گیرد، آن را تصفیه می کند و آن را سپس با منبع آب شهری مخلوط می کند. در آخر، این آب به شیرهای آب مردم می رسد.

فاضلاب شهری در مرحله آماده سازی برای شروع مراحل تصفیه
فاضلاب شهری در مرحله آماده سازی برای شروع مراحل تصفیه

برخی این سیستم را «از توالت به شیرآب» می نامند، ولی مهندس محیط زیست کالیفرنیا جنوبی، ایمی چیلدرس این را نمی گوید. او اصطلاح «از دوش به گل ها» را به کار می برد. چیلدرس می گوید شهرها فقط عادت داشتند در مورد خلاص شدن از فاضلاب نگران باشند. «ولی تغییر چشمگیری در افکار وجود داشته است که ما باید اکنون آب را از آن فاضلاب بگیریم و دوباره استفاده کنیم.» او گفت «به جای نگاه کردن به اینکه چقدر سریع یا کارامد ما می توانیم فاضلاب را تخلیه کنیم و دور بفرستیم، مساله کنونی این است که چگونه می توانیم آن را نگه داریم و دوباره استفاده کنیم؟»

او توضیح می دهد که شهرهایی که DPR استفاده نمی کنند هم، دارند فاضلاب دوباره استفاده می کنند. آن ها فقط این کار را به طور غیرمستقیم می کنند. فاضلاب تصفیه می شود و سپس در یک محیط میانگیر راست محیطی یک رودخانه یا سفره آب زیرزمینی می ریزند. سپس پس از زمانی این آب به بالا کشیده می شود و دوباره پیش از اینکه به شیرهای آب منتقل شوند تصفیه می شود.

حفر تونل های فاضلاب جهت انتقال فاضلاب شهری به خارج از شهر
حفر تونل های فاضلاب جهت انتقال فاضلاب شهری به خارج از شهر

«و این محیط میانگیر به عنوان یک مانع روانی عمل می کند چون ما را منحرف می کند از اینکه این آب از کجا می آید- که فاضلاب می باشد» این را چیلدرس می گوید.

   محیط میانگیر همچنین قدری امنیت به سیستم آبی می افزاید، چون فاضلاب تصفیه شده مستقیما به شیرهای آب برنمی گردد. اگر تصفیه درست انجام نشده باشد، مهندسین زمان دارند تا پیش از اینکه کسی آن را بخورد و آن مشکل را رفع کنند. ولی شهر چشمه بزرگ آب را به محیط میانگیر خود: آبگیرهای سطحی می ریخت، که اساسا برکه های مصنوعی هستند.

مراحل مختلف تصفیه فاضلاب در یک نگاه
مراحل مختلف تصفیه فاضلاب در یک نگاه

«مادر طبیعت آن را از شما می گیرد درست به همان سادگی به شما داد. بنابراین ما آن را نمی توانیم کنترل کنیم.» این را جان ووماک، مدیر عملیات سیستم ها در منطقه آب شهری رودخانه کلرادو می گوید. «بویژه با این همه باد که ما در اینجا داریم، و همه گرمایی که در تابستان داریم. این یک اقلیم بسیار خشک است. این بزرگترین دشمن ما است: تبخیر»

ولی، به کمک توالت به شیرآب، این بخش شهری اکنون 7/1 میلیون گالن آب را در روز بازیافت می کند.

مرحله اول فیلتر میکرو است. «زیبایی فیلتر میکرو این است که آن ها می توانند تا یک دهم میکرون که بسیار ریز است، آب را تصفیه کنند

قسمت های مختلف تصفیه خانه فاضلاب
قسمت های مختلف تصفیه خانه فاضلاب

مرحله اول فیلتر میکرو است. «زیبایی فیلتر میکرو این است که آن ها می توانند تا یک دهم میکرون که بسیار ریز است، آب را تصفیه کنند.» این را ووک گفت.

یک میکرون یک میلیونم یک متر است این مرحله بیشتر باکتری ها را می گیرد، ولی نه ویروس ها را، این مرحله دو اتم معکوس است. «آب بوسیله یک غشای سلولزی پخش می شود، بنابراین شما تا مرحله اتم جلو می روید، این را وومک گفت.» ملکول های جداگانه آب از درون این غشا می گذرند و اجازه نمی دهند ملکول های دیگر رد شوند.

پس آب از فرایند فرابنفش می گذرد. آن ها یک جریان کوچک پراکسید هیدروژن را می افزایند. سپس، این مخلوط هم زده می شود ودر آب پخش می شود و سپس به اتاق پرتو فرابنفش وارد می شود. «درون هر کدام از آن واکنشگرها ما V2 لوله پرتو فرابنفش وجود دارد. آن ها مانند یک حباب لامپ فلورسنت به نظر می رسند. بنابراین صرفنظر از اینکه شما کجا هستید، و آب کجا است، این آب در معرض پرتو فرابنفش قرار می گیرد. «و این پرتو واکنش می کند یا پراکسید هیدروژن و این باعث نابودی و کشتن هر چیزی که در آب وجود دارد، می شود.»

چیزی که بیرون می آید اساسا H2O ناب است، بدون ناخالصی و مواد معدنی. سپس از آن آب با آب شهری مخلوط می شود. این مخلوط دوباره در تصفیه خانه تصفیه می شود. این آب به طور روزانه توسط اداره آب آزمایش می شود. این آب براین نوشیدن ایمن است، ولی مردم به آن اعتماد ندارند. مردم درباره آن کنجکاو هستند، بنابراین این آب را نمی خورند. آن ها نباید نگران این آب باشند چون آب شهری شهر چشمه بزرگ به اندازه کافی تصفیه می شود.

نظرات شما

تبلیغات شرکت های تولیدی و بازرگانی آزاد و رایگان است