متن این مقاله به صورت ویدئو در همین صفحه قرار دارد.
برای دیدن فیلم این مقاله آموزشی اینجا را کلیک کنید
رایزرهای آبیاری قطره ای
رایزرهای آبیاری قطره ای

زمانی که ما آغاز به استفاده از آبیاری قطره ای کردیم این سیستم معمول بود که از مدارهای آبیاری طولانی استفاده کنیم. که دوره های زمانی درازی در میان آنها بود. با اینکه آن خیلی بهتر از تفنگهای آبیاری بارانی یا آب پاش های کوچک بود نتیجه ای که باید بدهد را نداشت. با استفاده از آبیاری پالسی و دریپرهای ایزودریپ و کنترل دقیق آبیاری و مواد غذایی که به پای گیاهان می ریزد. هر زمانی که شما بخواهید و در زمان درست و در مکان درست نتایج بسیار خوبی خواهید گرفت.

من گمان میکنم که آبیاری پالسی  یک روش عالی است چون آب بهتر به ریشه گیاهان می رسد و به جای دیگر نشت نمی کند. آب در سطح خاک و جایی که ریشه گیاه هست باقی می ماند بنابراین گیاهان به صورت بهتر و پایدارتر آب را استفاده می کنند. ما خاک بسیار سنگینی داریم و میزان لوم آن زیاد است و ما به آبیاری یکنواخت پایدار نیاز داریم چون زمان های چکیدن دریپر 2 دقیقه چکیدن و 12 دقیقه وقفه است.

 خاک بهتر هوادهی می شود و همان اندازه ای که خاک می تواند آب را جذب کند به آن آب داده می شود اگر آب زیاد داده شود خاک چسبناک و خفه می شود و این باعث هوا دهی ضعیف خاک  توقف رشد گیاهان می شود.

انشعابات نوارتیپ از لوله لی فلت
انشعابات نوارتیپ از لوله لی فلت

یکی از خوبی های آبیاری پالسی بخش جانبی آب و مواد تغذیه ای در مقطع خاک است این باعث افزایش رشد ریشه میشود و به این صورت ما می توانیم بهترین ساختمان خاک را داشته باشیم. این خاک دارای شکاف است  باز است و دارای اکسیژن است. این مهم است چون به ریشه امکان می دهد که آزادانه درون خاک حرکت کند و به این ترتیب عملکرد گیاه را افزایش میدهد و به شما بهترین نتیجه را می دهد.

روشهای جدید آبیاری

ما در اینجا به مدت 10 سال زغال اخته  آبی تولید کرده ایم ریشه آنها نزدیک سطح خاک است آنها به کود دهی زیاد حساس هستند ما هم آبیاری را با دریپر انجام میدهیم چون ما پارسال دریپرهای متزر را استفاده کرده ایم . این فناوری باعث می شود ما بتوانیم از آبیاری پالسی استفاده کنیم و ما پیشرفت بی همتایی را دیده ایم. ما پخش رطوبت و کود یکنواختی را داریم.

انشعابات نوارتیپ از لوله نخدار
انشعابات نوارتیپ از لوله نخدار

گیاهان زیر فشار رطوبطی کمتری قرار میگیرند و ما پیشرفت را در بسیاری از حیطه ها میبینیم و همچنین کیفیت محصول و سود ما بیشتر شده است ما پیشرفت زیادی را اینجا میبینیم.

مهم ترین چیز درباره سیستم درون لوله ای این است که من میتوانم با فشار دادن یک دکمه روی تلفن همراهم همه چیز را کنترل کنم

مهم ترین چیز درباره سیستم درون لوله ای این است که من میتوانم با فشار دادن یک دکمه روی تلفن همراهم همه چیز را کنترل کنم اگرمن یک گزینه را فشار بدهم همه سیستم آغاز به کار می کند این برای این کار می کند که همه لوله ها پر از آب هستند و مجهز به شیر خروجی هستند و شیر های یکطرفه فشار آب را در شیرهای اصلی نگه می دارند.

 این تنها راه برای اطمینان یافتن از تامین آب یکنواخت است این سیستم به ما کمک می کند تا نه تنها شوری را کنترل کنیم بلکه واکنش رویشی ریشه بهتر گیاه را داشته باشیم و عملکرد گیاهانمان بهتر شود. بخش عمده ریشه های گیاهان باغی امروزه کم عمق هستند بنابراین برای اینکه خاطر جمع شوید که آب آبیاری و مواد تغذیه ای در منطقه ریشه وارد می شوند اهمیت بسیاری دارد.

 

نظرات شما

تبلیغات شرکت های تولیدی و بازرگانی آزاد و رایگان است