متن این مقاله به صورت ویدئو در همین صفحه قرار دارد.
برای دیدن فیلم این مقاله آموزشی اینجا را کلیک کنید
پمپ عمودی مخصوص باغ
پمپ عمودی مخصوص باغ

اینها پانلهای ما هستند و ما همچنین پانهای دیگری را در طرف دیگر این موتورخانه داریم ما پمپ آب زیر زمینی داریم و این آب را از فاصله 200 متری به تانک هایی که در زیرزمین هستند می رسانیم این آب برای یک سیستم آبیاری قطره ای استفاده می شود این سیستم تماس با زمین ماست و این یک لوله است که آب را به تانکها می رساندو اینها پانلهای ما هستند که در طرف دیگر قرار دارند لوله ها در زمین گذاشته می شوند. 

آن طرف تر من آب را به چند تانک می رسانم آنها به سیستم آبیاری وصل هستند ما آب را پمپ میکنیم و داخل این تانک ها میریزیم این تانکها 200 متر از پمپ فاصله دارند و توسط سیستم خورشیدی تانک به کار می افتد. این یک سیستم آبیاری قطره ای است که برای کلم بکار رقته است.

پنل خورشیدی برای تأمین برق پمپ آبیاری
پنل خورشیدی برای تأمین برق پمپ آبیاری

تانک های ما که هرکدام 10 هزار لیتری هستند و ما آب را از یک چاه زیر زمینی پمپ می کنیم که این پمپ توسط یک سیستم خورشیدی بکار می افتد. این یک روش آبیاری کار آمد هست که برای گام سودمند است.

شما می توانید چکیدن منظم دریپرها را ببینید که چقدر آهسته می چکد. بعداز 1 ساعت شما 2 لیتر به هر گیاه آب داده اید بنا براین بسته به نوع خاک و مرحله رشد گیاه شما میتوانید تصمیم بگیرید که 2 لیتر آب بدهید یا کمتر یا بیشتر.

بعداز 1 ساعت شما 2 لیتر به هر گیاه آب داده اید، بسته به نوع خاک و مرحله رشد گیاه شما میتوانید تصمیم بگیرید که 2 لیتر آب بدهید یا کمتر یا بیشتر

نظرات شما

تبلیغات شرکت های تولیدی و بازرگانی آزاد و رایگان است