متن این مقاله به صورت ویدئو در همین صفحه قرار دارد.
برای دیدن فیلم این مقاله آموزشی اینجا را کلیک کنید
آبیاری ذرت با نوارتیپ
آبیاری ذرت با نوارتیپ

میخواهیم به آبیاری ذرت شیرین نگاه کنیم. ما حدودا 40 جریب ذرت شیرین داریم و همه آن آبیاری قطره ای شده است چون برای ما مناسب است. ما سیستم خود را برای آن تنظیم کرده ایم این سیستم بسیار خوب کار میکند وکارایی مصرف آب آن خوب است. ما بیشترین استفاده از هر قطره آب را با آبیاری قطره ای کرده ایم. 

این تیپ است که ما استفاده میکنیم که به صورت رول وجود دارد این رول اسیب دیده است ولی به درد این میخورد که به شما یاد دهم که متراژ بسیاری از تیپ را در یک رول میتوانید قرار دهید. داخل تیپ یک نازل وجود دارد و میبینید که سوراخ ریز دارد.

این یک کاهش دهنده فشار دارد دارای یک مارپیچ است که این دریپر را تنظیم میکند. پس آب به میزان بسیار دقیقی می چکد. هر 30 سانت یک دریپر هست که ما یک نوار تیپ از آن را بین هر دو ردیف ذرت قرار داده ایم ما داریم تیپ را میبندیم.

بستن تیپ چیست؟  در انتهای ردیف آب جاری میشودزمانی که اواین بار آن را باز میکنیم آن را باز میگذاریم تا هر گونه رسوب باقی مانده را که در مراحل نصب وجود دارد خارج کند. مطمئن شوید که هیچ چیز در آن نیست این رسوبات نازل هارا بند خواهد آورد.

آبیاری قطره ای با نوارتیپ
آبیاری قطره ای با نوارتیپ

سپس شما یک تکه از تیپ را میگیرید و ته ان را میبرید باید 5 تا 8 سانتی متر باشد سپس تیپ را تا میکنید شما باید آن را حداقل 4 سانت تا کنید اگرآن را خیلی کوچک تا کنید تای آن باز می شود شما باید آن را به خوبی و به انداه 4 سانت تا کنید آن را دوبار تا کنید فشار دهید و دوباره تا کنید این تکه تیپ اضافی را بگیرید.

روی این تا شوندگی بکشید این یک اتصال آب بند شده است. بسیار ارزان و خوب این یک آبیاری قطره ای است.

یک کاهش دهنده فشار دارای یک مارپیچ است که این دریپر را تنظیم میکند، پس آب به میزان بسیار دقیقی می چکد

من آن را در این خاک شنی می پسندم چون وقتی که این ذرت در حال بلوغ و رسیدن و تشکیل بلال است آب زیادی مصرف میکند. من میتوانم در همه طول روز آبیاری کنم . من میتوانم هنگام برداشت بلال آبیاری کنم. من میتوانم هنگام علف زنی و خاک ریزی آبیاری کنم .

 من میتوانم هنگامی که تراکتور در زمین است آبیاری کنم . هیچ کس نمیداند که آبیاری دارد انجام میشود من میتوانم آب زیادی به این شکل بدهم و همه قطرات آب را به کار بگیرم.

نظرات شما

تبلیغات شرکت های تولیدی و بازرگانی آزاد و رایگان است