متن این مقاله به صورت ویدئو در همین صفحه قرار دارد.
برای دیدن فیلم این مقاله آموزشی اینجا را کلیک کنید
دریپر های نتافیم
دریپر های نتافیم

قطره چکان های نتافیم برای یک الگوی آبیاری یکنواخت طراحی شده اند که فشار آب را کم می کند و یکنواختی آبیاری و کودیاری را در همه زمان ها تضمین می کند. یک دریپر باید به گرفتگی و کیپ شدگی مقاوم باشد. این به ویژه در شرایط آبیاری بد و در هنگام رساندن مواد مغذی به همراه آب صدق می کند. 

فواید قطره چکان و سیستم های آبیاری نتافیم از خود دریپرها فراتر است. لوله های آبیاری مقاوم به فرابنفش از مواد تلفیقی ساخته شده اند تا به فشار آب مقاوم باشند. این قابلیت دریپر نتافیم باعث دوامی می شود که همه کشاورزان به آن نیاز دارند.

نظرات شما

تبلیغات شرکت های تولیدی و بازرگانی آزاد و رایگان است