متن این مقاله به صورت ویدئو در همین صفحه قرار دارد.
برای دیدن فیلم این مقاله آموزشی اینجا را کلیک کنید
آبیاری بارانی مکانیزه نیاز به نیروی کار کمتری دارد ولی هزینه اصطحلاک و اجرای آن بالاست
آبیاری بارانی مکانیزه نیاز به نیروی کار کمتری دارد ولی هزینه اصطحلاک و اجرای آن بالاست

امسال ما در یک پروژه نیک داشت و نوآوری در مزرعه مان استفاده کردیم و کاری که ما می کنیم این است که بررسی می کنیم که چه جور روشی برای کاهش مصرف آب از طریق فناوری های نوین بدرد می خورد. 

امسال ما از سیستم خط اژدها استفاده کردیم که نوار تیپ سطحی می باشد. این جایگزین سیستم روی آبپاش ها شده است. آب را بطور مستقیم روی سطح خاک توسط یک سیستم قطره ای می ریزد. ما فکر می کنیم که این روش خط اژدها برای ما صرفه جویی زیادی داشته است. ما کاربرد دقیق آب را داشتیم. بویژه روی این آبپاش های سنترپیوت.

شما این سیستم را روی این مزرعه می بینید که روی سنترپیوت نصب شده است. این همچنین روش خوبی است. برای امتحان کردن سیستم و دیدن اینکه چه مسیری برای کار بهتر است برای اینکه بیشترین کارایی را داشته باشیم.

سنترپیوت یکی از روش های اجرا آبیاری مکانیزه میباشد
سنترپیوت یکی از روش های اجرا آبیاری مکانیزه میباشد

یکی از چیزهای جالب که ما می بینیم این است که می توانیم به طور دقیق میزان آب را روی برجک های سنترپیوت تنظیم کنیم با مساحت زمین هایی که دردسترس هستند. ولی در سیستم های آبپاشی با نازل که در گذشته استفاده می کردیم نمی توانستیم فاصله آبریزی را تنظیم کنیم و میزان آب زیادی مصرف می شد.

 با این سیستم نوین می توانیم آب را به طور کارآمدتر بکار ببریم و مهمتر از آن این که هیچ آبی را در نمی دهیم.

در سیستم های آبپاشی با نازل که در گذشته استفاده می کردیم نمی توانستیم فاصل آبریزی را تنظیم کنیم و میزان آب زیادی مصرف می شد

 

نظرات شما

تبلیغات شرکت های تولیدی و بازرگانی آزاد و رایگان است