هدر رفتن آب و پاشش آن به اطراف در سنگ های روشویی کوچک را با انتخاب ابعاد مناسب روشویی برطرف کنید
هدر رفتن آب و پاشش آن به اطراف در سنگ های روشویی کوچک را با انتخاب ابعاد مناسب روشویی برطرف کنید

لوازم بهداشتی باید از مصالح چگال، بادوام و در برابر آب نفوذ ناپذیر ساخته شود. سطوح داخلی و خارجی لوازم بهداشتی باید صاف و بدون منفذ باشد و پس از نصب، قسمت هایی از این سطوح بی جهت پنهان نشود و یا تو کار قرار نگیرد.

روی هر یک از لوازم بهداشتی، شیرها و دیگر متعلقات آن ها باید مارک کارخانه سازنده، یا استاندارد مورد تاییدی که ساخت بر طبق آن صورت گرفته است، به صورت ریختگی، برجسته، یا مهر پاک نشدنی نقش شده باشد.

برای سهولت نظارت بر تطابق لوازم بهداشتی و شیرآلات خریداری یا نصب شده با این مقرارت، مارک کارخانه سازنده یا استاندارد ساخت تمامی لوازم بهداشتی و شیرآلات باید به صورتی پاک نشدنی روی آن ها درج گردد.

استفاده از لوازم بهداشتی کارکرده و دست دوم، آسیب دیده و معیوب مجاز نیست.

به منظور جلوگیری از هرگونه سواستفاده در کاربرد لوازم بهداشتی آسیب دیده و معیوب، مطابق بند مقررات استفاده از هرگونه لوازم بهداشتی کار کرده و دست دوم ولو اینکه شرایط مطلوبی هم باشند، غیر مجاز اعلام شده است.

لوازم بهداشتی، شیرها و دیگر متعلقات آن ها باید، از نظر جنس، ساخت، اندازه ها و آزمایش مطابق یکی از استاندارد ها باشد.

روشویی

روشویی یکی از وسایل بهداشتی مورد استفاده که به اشکال و در اندازه و ابعاد مختلفی بنابر نوع طراحی و معماری داخلی ساخته و از آن استفاده می شود. روشویی از سه قسمت کاسه، شیرآلات و تخلیه فاضلاب تشکیل گردیده است. کاسه روشویی باید دارای ساده ترین شکل (مدور، بیضی، مربع مستطیل) با کناره های گرد و ساده بوده.

چینی بهداشتی و شیرآلات ساختمانی
چینی بهداشتی و شیرآلات ساختمانی

به علاوه جهت تسهیل در نظافت آن دارای کمترین زوار ممکن باشد. کاسه روشویی ممکن است دارای لبه پشتی برای نصب بر روی دیوار و یا بدون لبه باشد و بر روی کابینت پایه دار و یا بدون پایه نصب گردد یا ممکن است پایه آن از جنس خود روشویی از جنس سرامیک لعابدار و یا چینی باشد.

شیرهای روشویی را می توان را می توان روی آن (شیرهای توکاسه) یا به دیوار وصل نمود. شیرها ممکن است به صورت شیر مخلوط یا تکی باشند. نصب شیرهای دیواری عملی تر و بهداشتی تر است زیرا فضای باز بیشتر بین شیرها و کاسه دستشویی برای شستشوی دست و ساعد و صورت امکان بهتری را در اختیار می گذارد و نظافت روشویی ساده تر انجام می شود. همچنین از نظر زیبایی نصب به علت مخفی بودن لوله ها مناسب تر است.

روشویی های مطب پزشکان و اطاق های جراحی و آزمایشگاه ها که شخص نباید با دست باز نماید دارای دسته می باشند که با آرنج و یا پدالی و یا الکترونیکی می باشد که تنظیم آنها به صورت های مختلف با توجه به نوع ساخت اهرمی و یا پدالی و یا برقی می باشد.

اتصال آب سرد و گرم به شیرهای دستشویی به وسیله شیر (پیسوار) جهت تعمیر و تعویض شیرها و قطعات آنها باشند تا از قطع آب کامل در صورت لزوم احتراز شود. تخلیه آب روشویی با استفاده از سیفونی که در زیر کاسه آن نصب می شود و به لوله فاضلاب متصل می شود انجام می گیرد. یک تخلیه طبیعی باید کامل و به سرعت انجام شود بدون اینکه رسوبی باقی بماند. به علاوه باید پیاده و سوار نمودن سیفون به راحتی انجام گردد. قطر شیرهای دستشویی 10 میلیمتر است.

فاضلاب روشویی و نیز شیرهای پیسوار آن باید تا کف تمام شده حدود 50 سانتیمتر فاصله داشته باشد. حداقل قطر فاضلاب روشویی "2 اینچ است. روشویی بوسیله بست آهنی بر دیوار متصل گردد. ارتفاع روشویی تا کف تمام شده حدود 80 سانتیمتر است.

درصورتی که روشویی بر روی کابینت قرار می گیرد باید رعایت فاصله کابینت با در ورودی و توالت ایرانی طوری باشد که در هنگام استفاده برخوردی با شخص استفاده کننده نداشته باشد.

دهانه تخلیه آب روشویی باید با امکان قرار دادن درپوش موقتی باشد و روشویی سرریز داشته باشد. روی دهانه تخلیه آب روشویی باید شبکه قابل برداشتن و مقاوم در برابر خوردگی قرار گیرد. برای جلوگیری از افتادن و خروج ناخواسته مواد و اشیائی مانند حلقه، مسواک، لوازم آرایشی و لوازم مشابه از دهانه تخلیه آب دستشویی، این دهانه باید دارای شبکه باشد. 

روشویی گروهی یک لگن سرتاسری است که برای استفاده همزمان بیش از یک نفر در نظر گرفته می شود، جهت استفاده از امکان شلوغ مانند مدارس و ورزشگاه ها

شبکه نصب شده باید در برابر خوردگی مقاوم باشد و امکان برداشتن آن به منظور دسترسی به لوله فاضلاب و تمیز کردن آن وجود داشته باشد.

چینی بهداشتی شامل روشویی، توالت فرنگی و سنگ توالت ایرانی
چینی بهداشتی شامل روشویی، توالت فرنگی و سنگ توالت ایرانی

اگر دستشویی به صورت لگن های سرتاسری باشد، هر 50 سانتیمتر طول آن باید به عنوان یک دستشویی تلقی شود و همه الزامات مندرج در این مقررات در مورد آن رعایت شود.

قطر دهانه تخلیه آب دستشویی باید دست کم 32 میلیمتر باشد.

فاصله محور دستشویی از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر، نباید کمتر از 45 سانتیمتر باشد.

فواصل ارائه شده در بند مقررات حداقل مقایر لازم برای استفاده راحت از وسیله بهداشتی است. هرچند در مقررات به صراحت بیان نشده است.

محور روشویی نقطه مشخصی از وسیله بهداشتی نیست و باید محاسبه شود. بدلیل مشکل بودن مکان یابی دقیق محل نصب وسیله بهداشتی و نیز وجود رواداری در اندازه گیری های انجام شده توسط ناظر، رعایت دقیق فواصل ذکر شده در مقررات امکان پذیر نیست و هر ناظر تاسیسات از رواداری مخصوص خود در تایید یا رد نصب وسیله بهداشتی استفاده می کند. 

بنابراین طراح برای چیدمان لوازم بهداشتی باید به این نکات توجه داشته باشد. البته بدیهی است بیشتر بودن فواصل نسبت به حداقل مقادیر ارائه شده، علاوه بر زیبایی بیشتر و تسهیل در نصب و استفاده از لوازم بهداشتی، از مشکلات احتمالی در تایید ناظر تاسیسات نیز می کاهد.

توجه داشته باشید که تنها در بند از مقررات دوش و وان به عنوان مانع محسوب می شوند و حداقل محور دستشویی تا سطح تمام شده آن ها نباید از 45 سانتیمتر کمتر باشد.

روشویی گروهی یک لگن سرتاسری است که برای استفاده همزمان بیش از یک نفر در نظر گرفته می شود. از این نوع دستشویی می توان در اماکن شلوغی مانند مدارس و ورزشگاه ها استفاده نمود. از آنجا که مقررات و استاندارد مشخصی در مورد این نوع روشویی وجود ندارد، استفاده و نصب آن ها باید به تایید ناظر تاسیسات برسد. 

به هر حال، درصورت استفاده از این گونه لگن ها، هر 50 سانتیمتر طول آن یک دستشویی محسوب می شود و رعایت توام الزامات مقررات در مورد آن الزامی است. در محاسبه تعداد لوازم بهداشتی مورد نیاز نیز باید هر 50 سانتی متر از لگن های سرتاسری را به عنوان یک دستشویی در نظر گرفت.

نظرات شما

تبلیغات شرکت های تولیدی و بازرگانی آزاد و رایگان است