آبگرمکنی که درست نگهداری نشده باشد احتمالا در طی چند سال شروع به نشتی می کند

یکی از کارهایی که می توانید بکنید این است که سالی یک بار آبگرمکن را شستشو کنید تا میزان رسوبات در کف آن را کم کنید

نکاتی در مورد عمر آبگرمکن

چگونه عمر آبگرمکن مخزنی خود را بیشتر کنید

چگونه عمر آبگرمکن مخزنی خود را بیشتر کنید
چگونه عمر آبگرمکن مخزنی خود را بیشتر کنید

این یک آبگرمکن مخزنی 150 لیتری هست که حدود 11 سال عمر میانگینش هست. آبگرمکن های مخزنی تا 12 سال عمر میکنند. آبگرمکنی که درست نگهداری نشده باشد احتمالا در طی چند سال شروع به نشتی می کند.

یکی از کارهایی که می توانید بکنید این است که سالی یک بار آنرا شستشو کنید تا میزان رسوبات در کف آن را کم کنید. این رسوبات، کف مخزن آبگرمکن را می پوشانند. همه می توانند این کار را بکنند. به سادگی یک شیلنگ را به کف آبگرمکن وصل کنید و اجازه دهید آب آن خارج شود و در طول چند دقیقه هم رسوباتی که کف آن انباشته شده است خارج شود.

می توانید با یک لوله کش هم برای این کار تماس بگیرید. این کار حتما باعث افزایش عمر آبگرمکن شما می شود. کار دیگری که می توانید بکنید باز و بسته کردن شیر ورودی است تا مطمئن شوید که درست کار می کند. این کار برای جلوگیری از زنگ زدن شیر مفید است. اگر زنگ زدگی پیدا کرده باید شیر اصلی را ببندید و به یک لوله کش زنگ بزنید.

متأسفانه راه خیلی دقیقی برای گفتن اینکه چقدر طول می کشد تا آبگرمکن زنگ بزند وجود ندارد چون آبگرمکن دو لایه است، بنابراین نمی توانید هیچ بخشی از درون آن را ببینید. نشانه فرسودگی آبگرمکن می تواند این باشد که گاهی نشتی بدهد. هنگامی که به نشتی دادن رسید، از آن باخبر می شوید و این زمانی است که دیگر باید آن را عوض کنید.

اگر شما یک آبگرمکن 11 ساله یا بیشتر دارید، یکی از کارهایی که می توانید بکنید گذاشتن یک زنگ هشدار برای آبگرمکن است. زنگ هشدار وقتی نشتی اتفاق می افتد آن را به شما خبر میدهد چون به هرحال، آبگرمکن شروع به نشتی می کند و شما می توانید با نصب زنگ هشدار از وقوع یک مشکل بزرگ پیشگیری کنید.

کار دیگری که می توانید بکنید این است که به فکر خرید نوع دیگری از آبگرمکنی که می تواند در خانه شما جایگزین شود باشید.

اگر نیاز شما به آب گرم خیلی زیاد باشد و آبگرمکن شما این نیاز را براورده نکند، آبگرمکن دیواری یا آبگرمکن های پربازده که آب گرم بیشتری در زمان کمتری برای شما تولید می کنند گزینه های بهتری هستند.

نشانه فرسودگی آبگرمکن می تواند این باشد که گاهی نشتی بدهد، هنگامی که به نشتی دادن رسید، زمانی است که دیگر باید آن را عوض کنید

ولی اگر صبر کنید تا آبگرمکن شما نشتی پیدا کند وقت زیادی برای این جور تصمیم گیری های ندارید.