پمپ هایی که به طور سری قرار میگیرند آبگیری هر پمپ مستقیماً از خروجی پمپ قبل تامین میشود

پمپ های گریز از مرکز فشار زیادی تولید می کنند ولی آبدهی آنها نسبت به پمپ های توربینی کمتر است

پمپ ها در آبیاری قطره ای

انواع پمپ های مورد استفاده در آبیاری قطره ای

انواع پمپ های مورد استفاده در آبیاری قطره ای
انواع پمپ های مورد استفاده در آبیاری قطره ای

چنانچه آب مورد استفاده در سیستم آبیاری قطرهای از منابع سطحی مانند کانال یا استخر تامین می شو در این صورت محل آبگیر پمپ را طوری طراحی کنید که با توجه به قطر لوله مکش سرعت ورود آب به صافی آشغال گیر از 30 تا 50 سانتی متر در ثانیه تجاوز نکند.

این امر باعث می شود که چشمه های صافی گرفتگی پیدا نکنند. شکل شیپوری لوله مکش در ابتدا باعث می شود که حداقل تلفات اصطکاک وجود داشته باشد. محل ورودی آب همواره در زیر سطح آب، بالاتر از کف حوضچه و به دور از دیواره آن می باشد. موارد دیگری که در طراحی و نصب پمپ های گریز از مرکز باید در نظر گرفت عبارتند از:

  • زانوها، کاهنده ها و دیگر اتصالاتی را که در لوله مکش ایجاد اصطکاک می کنند به حداقل برسانید.
  • حتی الامکان از بکاربردن زانوهای تند خودداری کرده و از زانوهایی که زاویه آنها بیش از 90 درجه است استفاده کنید.
  • برای اتصال لوله مکش به پمپ از کاهنده های غیر هم مرکز استفاده کنید.
  • لوله مکش مستقیم و بدون عارضه و برآمدگی باشد تا محلی برای جمع شدن هوا در آن بوجود نیاید.
  • لوله مکش قبل از ورود به پمپ به اندازه 4 تا 6 برابر قطر لوله به صورت افقی امتداد داشته باشد تا هرگونه تلاطم آب در آن گرفته شود.
  • تمهیدات لازم برای عدم ورود هوا به قسمت مکش پمپ درنظر گرفته شود.
  • کف ایستگاه پمپاژ سیمانکاری شود تا هرگونه گرد و غبار باعث وارد آمدن خسارت به آن نشود.
  • ایستگاه پمپاژ مسقف باشد تا آفتاب و باران و سایر عوامل جوی به آن صدمه نرسانند.
  • جنبه های ایمنی را از نظر آتش سوزی، سیل و غیره در ایستگاه پمپاژ درنظر بگیرید.
پمپ گریز از مرکز

پمپ های گریز از مرکز فشار زیادی تولید می کنند ولی آبدهی آنها نسبت به پمپ های توربینی کمتر است. برای رفع این مشکل تعدادی پمپ گریز از مرکز به صورت موازی پهلوی هم قرار داده می شوند، تا کمبود دبی را جبران نمایند.

مشکلی که در پمپ های گریز از مرکز وجوددارد و نمی توان آن را به نحوی جبران نمود این است که به دلیل بزرگ بودن حجم پمپ امکان نصب آنها در داخل چاه های معمولی نیست.

علاوه بر این هر پمپ گریز از مرکز نیاز به یک NPSHr داردکه این خود توان مکش را در آنها کاهش می دهد بطوری که حداکثر فاصله محل نصب پمپ تا سطح آب را به حدود 5/4 متر محدود می سازد.

نحوه انتخاب پمپ براساس مدل های موجود، که در زیر برای پمپ های نوع گریز از مرکز تشریح شده است، بدین ترتیب است که ابتدا از روی کاتالوگ ها بر اساس دبی و فشار مورد نیاز مدل پمپ انتخاب می شود.

پمپ هایی که با موتور برقی کار می کنند 1750 دور یا 3500 دور در دقیقه اند که مدل 1750 دور نسبت به نوع 3500 دور دبی بیشتر و فشار کمتری دارند.

انواع پمپ های مورد استفاده در آبیاری قطره ای
انواع پمپ های مورد استفاده در آبیاری قطره ای
پمپ های سری

در پمپ هایی که به طور سری قرار می گیرند آبگیری هر پمپ مستقیماً از خروجی پمپ قبل تامین شود. به عبارت دیگر یک پمپ مقداری آب را گرفته به پمپ دیگری که در فاصله کوتاهی از آن قرار گرفته است می دهد و به همین ترتیب به پمپ بعدی منتقل می کند.

فاصله بین پمپ های سری حداکثر از چند متر تجاوز نمی کند. این نحوه آرایش زمانی بکار می رود که دبی یک پمپ برای طرح کفایت کند اما فشار مورد نیاز بیشتر از مقداری باشد که یک پمپ بتواند تامین نماید.

پمپ های توربینی چند طبقه

پمپ های توربینی چند طبقه حالت خاصی از پمپ هاست که به طور سری قرار می گیرند. این پمپ ها طوری توسط کارخانه ساخته می شوند که هر پمپ- که به آن یک طبقه گفته می شود- مستقیما روی پمپ دیگر قرار می گیرد، چون دبی یک پمپ به پمپ بعدی داده می شود بنابراین این پمپ ها از نوع پمپ های سری بیشمار می روند.

منحنی عملکرد پمپ های توربینی عمودی با منحنی های عملکرد سایر پمپ ها کمی تفاوت دارد. افزایش بار فشار در یک دبی ثابت به ازای هر طبقه ثابت نیست ولی اگر تعداد طبقات کاهش یابد بار فشار نیز تقلیل می یابد.

اگر دو یا چند پمپ مستقیما دبی خود را وارد یک لوله مشترک نمایند در این صورت گفته می شود که این پمپ ها به صورت موازی قرار دارند

بازد کلی سیستم نیز بطور غیر خطی متناسب با تعداد طبقات است. دراستفاده از منحنی های عملکرد پمپ های چند طبقه توربینی باید از منحنی مربوط به تعداد طبقات استفاده شود.

بازده مستقیما از روی منحنی خوانده می شود اما فشار (بار) و قدرت مورد نیاز برای هر طبقه بوده و می بایست در تعداد طبقات ضرب شود.

پمپ های بوستر
انواع پمپ های مورد استفاده در آبیاری قطره ای
انواع پمپ های مورد استفاده در آبیاری قطره ای

پمپ های بوستر حالت خاصی از کاربرد پمپ های سری است که برای افزایش فشار در قسمتی از شبکه آبرسانی بکار می رود.

در طرح های آبیاری گاهی اوقات پستی و بلندی زمین ایجاد می کند که فشار در یک یا چند لوله فرعی از یک نقطه به بعد افزایش یابد. برای این کار اگر کل فشار سیستم بالا برده شود هزینه زیادی در بر خواهد داشت.

بجای آن در هر نقطه که مورد لزوم باشد یک پمپ کوچک بوستر نصب می شود تا فشار در پایین دست آن افزایش یابد.

پمپ های موازی

اگر دو یا چند پمپ مستقیما دبی خود را وارد یک لوله مشترک نمایند در این صورت گفته می شود که این پمپ ها به صورت موازی قرار دارند.

پمپ ها هنگامی بطور موازی نصب می شوند که فشار تولید شده توسط پمپ نیاز را تامین نماید اما دبی به اندازه کافی نباشد. در این صورت بسته به مقدار دبی مورد نیاز تعدادی پمپ به صورت موازی نصب می شوند.

در طرح های آبیاری ممکن است نیاز آبی بسته به تناوب زراعتی و فصل رشد گیاهان متفاوت باشد بدین ترتیب لازم خواهد بود در زمان های مختلف دبی های مختلفی برای طرح تامین گردد.

درنظر گرفتن تعدادی پمپ که بطور موازی نصب شده باشند بهترین تمهیدی است که می توان برای چنین مواردی در نظر گرفت تا در هر زمان بتوان با رون و خاموش کردن تعدادی از پمپ ها دبی لازم را تامین کرد.