پیش از آغاز به جوش دادن لوله ها، درباره استاندارد مورد نیاز بیشتر بدانید

تا جایی که می شود لوله را به طور موازی قرار دهید و آن را درون گیره ها قرار دهید و محل گیره باید حدود یک انگشت از سر لوله باید فاصله داشته باشد

جوش دو لوله پلی اتیلن

آموزش استفاده از دستگاه جوش پلی اتیلن

آموزش استفاده از دستگاه جوش پلی اتیلن
آموزش استفاده از دستگاه جوش پلی اتیلن

ما می خواهیم روش صحیح استفاده از یک دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک دستی (نیمه هیدرولیک) برای جوش دادن لوله پلی اتیلن را آموزش دهیم.

این دستگاه از دستگاه های با پمپ برقی (تمام هیدرولیک) کوچکتر و سبکتر است. همچنین نسبت به دستگاه هایی که لوله های 2 تا 8 اینچی را به هم جوش می دهند، به ژنراتور کوچکتری نیاز دارد.

این ماشین برای جاهایی که تعداد جوش لب به لب کمی نیاز داشته باشد بکار می آید.

ما با توجه به استانداردهای ذکر شده در دستورالعمل ASTM لوله ها را جوش می دهیم. این استاندارد به طور گسترده برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن در جهان پذیرفته شده است.

این دستگاه همچنین می تواند طبق استانداردهای دیگر نیز کار کند. پیش از آغاز به جوش دادن لوله ها، درباره استاندارد مورد نیاز بیشتر بدانید.

پیش از آغاز به کار، راهنما را بخوانید و سپس دستگاهی که می خواهید استفاده کنید را بررسی کنید تا مطمئن شوید که وضعیت درستی دارد و تا جایی که ممکن است تمیز باشد.

راه های دیگری هم هستند که دستگاه می تواند بسته به اینکه نیازهای کار چه باشند پیکربندی شود. راهنما، این را به شما به طور کامل توضیح می دهد.

مهم است که بدانید چه سایزی در ورودی دستگاه قرار خواهد گرفت. از یک پارچه تمیز برای پاک کردن منطقه جوشکاری استفاده کنید. همه جای منطقه جوش را پاکسازی کنید، هم درون لوله و هم بیرون لوله، سپس لوله را بارگیری کنید.

تا جایی که می شود لوله را به طور موازی قرار دهید و آن را درون گیره ها قرار دهید و محل گیره باید حدود یک انگشت از سر لوله باید فاصله داشته باشد.

این کار باعث می شود که لوله به اندازه کافی برای همپوشانی جا داشته باشد. هنگامی که لوله در محل قرار گرفت، گیره بالایی را ببندید تا محکم شود.

آموزش استفاده از دستگاه جوش پلی اتیلن
آموزش استفاده از دستگاه جوش پلی اتیلن

با کمک پیچ های دندانه دار، آن را در جای خود سفت ببندید. در این دستگاه از آچار استفاده نکنید. فقط با دست، پیچ ها را سفت کنید.

اکنون دستگاه رنده را درون دستگاه جوش قرار دهید و دسته آن را روی قفل پشتی قرار دهید و چفت آن را روی میله راهنمای جلویی قفل کنید.

مطمئن شوید که دو سر لوله ها تماسی با رنده نداشته باشند و سپس رنده را روش کنید. دستگاه کنترل جابجا کننده را روی بستن تنظیم کنید و به آهستگی اهرم پمپ هیدرولیک را حرکت دهید تا لوله ها را به سمت رنده هل دهید.

رنده کردن لوله فشار کمی نیاز دارد. فقط مقدار کافی فشار را بکار بگیرید تا مواد اضافی از روی لوله بتراشد. اگر رنده شروع به لرزش و زور زدن کرد، پمپ کردن را متوقف کنید.

به یاد داشته باشید که دستگاه جوش پلی اتیلن یک پمپ دوکاره دارد. اهرم را به همه جهت حرکت دهید تا فشار بیشتری وارد کنید تا کار دستگاه تمام شود.

رنده باید راست بایستد تا بهترین همپوشانی را انجام دهد. هنگامی که تراشیدن سر لوله پلی اتیلن تمام شد، اول رنده را خاموش کنید.

هنگامی که تیغه ها از حرکت ایستادند، گیره را باز کنید و همپوشان را در بیاورید. دو سر لوله ها را بازبینی کنید. مواد تراشیده شده را دور بریزید و دو سر لوله ها را دوباره به هم بیاورید تا همپوشانی لب به لب آنها را بررسی کنید.

از یک فشارسنج برای محاسبه فشار همجوشی استفاده کنید و آن را در محل اتصال دو لوله قرار دهید. هنگامی که فشار وارد می شود مواظب باشید دستتان را در میان دو گیره نگذارید.

اگر همپوشانی دو لوله کمتر از 10% از ضخامت لوله باشد می توان ادامه داد. اگر نه، لوله ای که بالاتر است را با استفاده از دسته گیره پایین بیاورید.

هرگز لوله پایینی را شل نکنید. اگر هرگونه تنظیم لازم باشد، لوله باید دوباره همپوشانی شود. هیچ فاصله قابل دیدنی نباید میان دو سر لوله باشد. سپس، کشش باید اندازه گیری شود. بخش متحرک را باز کنید.

آموزش استفاده از دستگاه جوش پلی اتیلن
آموزش استفاده از دستگاه جوش پلی اتیلن

دریچه کنترل جهتی را باز کنید تا به آرامی فشار را افزایش دهد. فشاری که در آن بخش متحرک شروع به حرکت می کند را ثبت کنید. این فشار کششی است که در این حالت 110 پوند بر اینچ مربع است.

برای دستگاه پمپ دستی، بهتر است سه فشار را محاسبه کنید: حد بالایی، حد پایینی و فشار بهینه.

اکنون زمان این است که بازبینی کنیم که لوله ها از فشار حداکثری PSI 1157 عبور نکرده باشند. اگر چنین شده باشد، لوله ها باید دوباره بارگیری شوند و همپوشانی شوند.

اکنون تقریبا زمان گرم کردن لوله است؛ ولی پیش از آن باید محل جوش را پاک کنید. هر گونه آشغال را از گیره ها و لوله پاک کنید.

ولی هرگز لبه های دو لوله ای را که قرار است به هم جوش بخورند لمس نکنید. چون باید تا جایی که می شود تمیز باشد. سپس دو طرف هیتر را با یک دستمال تمیز و خشک پاک کنید.

اکنون که گرمکن تمیز شده است، از یک تخلخل سنج استفاده کنید تا هر طرف که قرار است با لوله در تماس باشد را بررسی کند.

استاندارد ASTM مشخص کرده است که سطح هیتر باید بین 200 و 230 درجه سانتیگراد باشد. دماسنج هیتر نباید برای این منظور استفاده شود، چونکه دمای درونی هیتر را نشان می دهد و فقط نشاندهنده این است که هیتر گرم شده است.

بخش متحرک را باز کنید تا هیتر را وارد دستگاه و بین لوله ها بگذارید و مطمئن شوید که میله های کناری روی گیره های بالایی قرار می گیرند.

جوش خوب دارای یک ظاهر یکسان در همه جاهای جوش خورده است. هرگونه آشغال یا فرورفتگی درون محل پیوند را بررسی کنید

هیتر که دمای درستی دارد را درون بخش متحرک بگذارید و دو سر لوله را به سمت هم فشار دهید و مطمئن شوید که دو سر لوله به هیتر وصل می شوند.

سپس فشار را توسط اهرم کاهش فشار پایین بیاورید. هنگامی که فشار پایین آمد، اهرم کاهش فشار را ببندید و شیر کنترل جهت بخش متحرک را به حالت خنثی در بیاورید.

آموزش استفاده از دستگاه جوش پلی اتیلن
آموزش استفاده از دستگاه جوش پلی اتیلن

این کار باعث جلوگیری از به کار افتادن اهرم پمپ و تحت تاثیر قرار دادن مکان بخش متحرک یا فشار در هنگام گرم کردن می شود. مطمئن شوید که لوله از هیتر در هنگام گرم کردن جدا نشود.

کاهش فشار سیلندرهای هیدرولیک با شیر کاهش فشار باعث شروع چرخه خمیر کردن مواد پلی اتیلن با گرما می شود. بسیار حیاتی است که هیچ فشاری بین لوله و هیتر در این هنگام وجود نداشته باشد و لوله در تماس با گرمکن باشد.

فشار وارد شده از طول این چرخه باعث دور ریختن مواد ذوب شده از محل جوش می شود که باعث این می شود که مواد بیشتری به طور ناکافی جوش بخورند.

عدم تماس با هیتر باعث کمتر ذوب شدن توسط گرما می  شود و در هر حال یک سطح سرد نامطلوب ایجاد خواهد شد. ذوب شدن با گرما هنگامی کامل می شود که ما به یک ASTM مشخص شده که یک چهارم اینچ عرض دارد برسیم.

برای این لوله، ASTM مدت 15 ثانیه (حداکثر) را برای بازکردن بخش متحرک، برداشتن هیتر، و رساندن دو سر لوله ها به همدیگر تعیین کرده است. به یاد داشته باشید که این حداکثر زمان است. هرچه زودتر بتوانیم این کار را انجام دهیم بهتر است.

شیر کنترل بخشی از متحرک را بچرخانید تا باز شود. بخش متحرک را توسط پمپ کردن سریع باز کنید و اجازه دهید میله لخت کننده در تماس با گیره ها قرار گیرد و هیتر را از دو سر لوله جدا کند.

هیتر باید جوری از دستگاه جدا شود که با مواد مذاب برخورد نکند. سپس مطمئن شوید که دو سر لوله ها در هنگام جدا کردن هیتر به هم برخورد نکند.

هنگامی که هیتر جدا شد، به سرعت دو سر لوله را بازبینی کنید تا مطمئن شوید که به درستی ذوب شده اند. وضعیتی از مواد مذاب خوب که قابل دیدن است، یک سطح صاف و صیقلی است که هیچ بخش ذوب نشده ای ندارد.

این یک گام مهم است. اگر سطح، کمی گود، خال خالی باشد یا مواد مذاب به هیتر چسبیده باشد، جوش نباید انجام شود.

هنگامی که شما بازبینی ظاهری را انجام دادید، به تندی بخش متحرک را ببندید و دو سر لوله را به هم بیاورید.

آموزش استفاده از دستگاه جوش پلی اتیلن
آموزش استفاده از دستگاه جوش پلی اتیلن

پمپ کردن را ادامه دهید تا زمانی که به فشار هدف PSI 983 برسید. به طور پیوسته فشار را در نظر بگیرید و اهرم فشار را با دقت فشار دهید تا فشار مطلوب را تا زمانی که دو سر لوله به هم چفت شوند حفظ کنید.

به یاد داشته باشید که فشار بهینه برای همجوشی PSI 983 است. ولی ما نه می توانیم از PSI 1157 بیشتر برویم و نه کمتر از PSI 808. اجازه دهید که محل جوش تحت فشار مطلوب سرد شود.

فشار ممکن است در طول سرد شدن پایین بیاید، بنابراین مهم است که با پمپ کردن، این فشار را نگه داریم. محل همجوشی اکنون در حال سرد شدن است.

استاندارد ASTM یک زمان سرد شدن حداقل 11 دقیقه در هر اینچ ضخامت دیواره لوله را تعیین کرده است. برای محاسبه زمان سرد شدن، ضخامت دیواره لوله را اندازه گیری کنید یا قطر واقعی لوله را بر نسبت قطری یا DR تقسیم کنید تا کلفتی دیواره را محاسبه کنید.

لوله پلی اتیلن 8 اینچی دارای قطر بیرونی 3.8 اینچ است. این عدد را بر مقدار SDR تقسیم کنید تا ضخامت دیواره را محاسبه کنید. SDR لوله در این مورد 11 است تقسیم کنید تا مقدار ضخامت واقعی اسمی لوله را بدست آورید.

یک لوله 8 اینچی SDR 13 ، دارای ضخامت لوله حدود 1 سانت است. این عدد را در 11 ضرب کنید تا زمان حداقل سرد شدن را که 63.8 دقیقه است بدست آورید. که این هم می تواند به 8 دقیقه و 38 ثانیه تبدیل شود.

هنگامی که چرخه سرد شدن به پایان رسید، شیر کنترل متحرک را به حالت خنثی درآورید، پیچ های گیره ها را باز کنید و گیره ها را باز کنید و لوله را در بیاورید.

آخرین گام، بازبینی محل جوش لب به لب است. جوش خوب دارای یک ظاهر یکسان در همه جاهای جوش خورده است. هرگونه آشغال یا فرورفتگی درون محل پیوند را بررسی کنید.

اگر همه چیز خوب بود، محل اتصال بعدی را جوش بدهید. اگر مشکلی را در محیط بیرونی لوله دیدید، محل جوش را ببرید و دوباره شروع کنید.

خوب همانطور که دیدید، به کار بردن دستگاه بات فیوژن اصلا سخت نیست. فقط به یاد داشته باشید که این خیلی مهم است که از راهنمایی های اشاره شده در کاتالوگ دستگاه استفاده کنید تا مطمئن شوید که همجوشی شما کیفیت لازم را دارد.

امیدوارم این ویدیو اطلاعات لازم را برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به شما داده باشد. حتما به وب سایت ما سر بزنید و اطلاعات سودمند دیگر را در آنجا بیابید. به سایت http://www.isodrip.com بروید و درباره محاسبات جوشی و بسیاری از جدول های تکمیلی بیشتر بدانید.