شستشوی لوله های انتقال آب شرب شهری
شستشوی لوله های انتقال آب شرب شهری

تصفیه فاضلاب، فرآیند حذف آلاینده ها از فاضلاب خانه ها و کارخانه ها است. آن شامل فرایندهای فیزیکی و شیمیایی و زیستی برای حذف آلاینده های فیزیکی، شیمیایی و زیستی است. هدف آن ایجاد آب تصفیه شده و فضولات جامد یا لجن شایسته برای دفع یا استفاده دوباره در طبیعت است. این ماده معمولا به طور غیر عمدی توسط بسیاری از ترکیبات سمی آلی و غیر آلی آلوده شده است.

فاضلاب توسط مناطق مسکونی، موسسات، بیمارستان ها و مراکز تجاری و صنعتی بوجود می آید. آن می تواند در همان جایی که تولید شده است(تانک های فاضلاب، فیلترهای زیستی یا سیستم های تصفیه فاضلاب با مصرف اکسیژن) تصفیه شود، یا جمع آوری شود و توسط شبکه ای از لوله ها و ایستگاه های پمپاژ به کارخانه تصفیه فاضلاب شهری رسانده شود. جمع آوری و تصفیه فاضلاب قوانین و استانداردهای ملی، استانی و محلی دارد. منابع فاضلاب صنعتی معمولاً به فراینده های تصفیه تخصصی نیاز دارند.

تصفیه فاضلاب شامل سه مرحله به نام تصفیه ابتدایی، دوم و سوم است. در ابتدا، جامدات از جریان فاضلاب جدا می شوند. سپس مواد زیستی حل شده به آرامی توسط استفاده از ریز جانواران درون زا و آبزی به توده جامدتبدیل می شوند. در آخر، جامدات زیستی خنثی سازی می شوند و جدا می شوند و آب تصفیه شده به طور شیمیایی یا فیزیکی گندزدایی می شوند (مثلا توسط حوضچه های کم عمق و گذراندن از فیلتر های ریز). آب تصفیه شده می تواند به رودخانه، مادی، خور، تالاب یا باتلاق سرازیر شود، و می تواند برای آبیاری زمین چمن و پارک و فضای سبز استفاده شود. اگر به درستی پاک شده باشد، می تواند برای ریختن در چاه های آب یا مصارف کشاورزی استفاده شود.

در اینجا به صورت جزیی گام هایی را شرح می دهیم.
گام 1: غربالگری و پمپ کردن

فاضلاب ورودی وارد تجهیزات غربالگری می شود و در آنجا چیزهایی مانند تکه پارچه ها، قطعات چوب، پلاستیک و روغن جدا می شوند. مواد جدا شده شسته می شوند و پرس می شوند و دفن می شوند. فاضلاب غربال شده سپس به گام بعدی، حذف سنگریزه پمپ می شوند.

گام 2: حذف سنگریزه

در این گام، مواد سنگین ولی ریز مانند ماسه و شن از فاضلاب حذف می شوند. این ماده همچنین در گودال های دفع آشغال دفن می شود.

تصفیه خانه های مدرن آب آشامیدنی
تصفیه خانه های مدرن آب آشامیدنی
گام 3: ته نشینی اولیه

ماده ای که ته نشین خواهد شد. اما این بار با سرعت کمتر از گام 2، توسط تانک های گرد به نام پالاینده جدا می شود. ماده ته نشین شده، که لجن اولیه نامیده می شود، از کف تانک پمپ می شود و فاضلاب از بالای تانک خارج می شود. آشغال های شناور مانند روغن، از بالای تانک رویه گیری می شود و همراه با مواد ته نشین شده به دستگاه های تجزیه کننده منتقل می شود. در این گام، مواد شیمیایی همچنین اضافه می شوند تا فسفر جدا شود.

گام 4: هوادهی/ لجن فعال شده

در این گام، فاضلاب بیشترین تصفیه خود را دریافت می کند. از طریق تجزیه زیستی، آلاینده ها توسط ریز جانوران خورده می شوند و به بافت سلولی، آب و نیتروژن تبدیل می شوند. فعالیت زیستی که در این گام رخ می دهد بسیار مشابه چیزی است که در برکه ها و رودخانه ها رخ می دهد ولی در آن ها، این تجزیه چندین سال طول می کشد.

گام 5: ته نشینی دوم

تانک های گرد بزرگ به نام پالاینده های دوم، اجازه می دهند که فاضلاب تصفیه شده از مواد زیستی تانک های هوادهی در این گام، جدا می شوند و یک جریان آب تصفیه شده که اکنون 90 درصد تصفیه شده است بوجود می آورد. لجن فعال سازی شده به طور پیوسته از کف پالاینده ها پمپ می شود و به تانک های هوادهی در گام 4 برمی گردد.

گام 6: فیلتراسیون

آب تصفیه شده در این مرحله پرداخت کاری می شود توسط فیلتر شدن از محیط پلی استر 10 میکرونی. ماده جذب شده در سطح فیلترهای دیسکی به صورت دوره ی به آغازگاه کارخانه برگشت داده می شود تا تصفیه شود.

تونل و لوله های بسیار بزرگ انتقال آب
تونل و لوله های بسیار بزرگ انتقال آب
گام 7: گندزدایی

برای اطمینان از اینکه فاضلاب تصفیه شده عاری از باکتری می باشد، گندزدایی با ماوراء بنفش پس از گام فیلتراسیون انجام می شود. فرایند تصفیه با ماوراءبنفش باکتری ها را تا حد قابل قبول برای تخلیه به درون رودخانه می کشد.

دفع نهایی لجن باقیمانده از فرایند تصفیه، یک اقدام بازیافتی مهم است که به سود شهر و کشاورزان منطقه است.

گام 8: جذب اکسیژن

آب تصفیه شده، که اکنون کیفیت ثابت و بالایی دارد، اکسیژن دهی می شود تا اکسیژن محلول در آن به سطح مجاز برسد. پس از این گام، آب تصفیه شده از برون ریز خروجی فاضلاب تخلیه می شود و به رودخانه می ریزد. آب تخلیه شده به درون رودخانه باید حداقل پیش نیازهای تعیین شده توسط اداره آب و فاضلاب را داشته باشد. حذف آلاینده ها تا 98% یا بالاتر باشد انجام شود.

تصفیه لجن

لجن اولیه که از کف پالاینده ها در گام 3 پمپ شده است، به همراه جریان پیوسته لجن فعال سازی شده از فراینده هوادهی/ فعال سازی شده در گام 4، باید تصفیه شود تا حجم آن کاهش یابد و محصول نهایی قابل استفاده را تولید کند. فراینده تصفیه فاضلاب شامل 4گام به شرح زیر می شود.

گام 1:  تخلیه با شناورسازی در هوا

در این گام، لجن فعال سازی شده برداشته شده از فرایند هوادهی توسط وصل کردن جامدات زیستی به حباب های بسیار ریز هوا تغلیط می شود. توده شناور جامد سپس با استفاده از رویه گیرهای سطحی جدا می شود. آب جدا شده از جامدات به آغازگاه کارخانه تصفیه برمیگردد. در این گام، غلظت جامدات از 1% به 5/3% افزایش می یابد.

آماده سازی آب رودخانه جهت مصرف شرب شهری
آماده سازی آب رودخانه جهت مصرف شرب شهری
گام دوم: واکافت بی هوازی

لجن فعال سازی شده غلیظ از گام پیشین با لجن اولیه در این گام می آمیزد و به درون دستگاه واکافت کننده اولیه پمپ می شود. در این تانک، لجن آمیخته شده تا 6/36 درجه سانتی گراد گرم می شود و به مدت 35 روز هم زده می شود. این فرایند نیز زیستی است، ولی از باکتری های بی هوازی برای تصفیه استفاده می کند. آلاینده ها هضم می شوند و به توده سلولی، آب، گاز متان، گازی دی اکسیدکربن تبدیل می شوند. این فرایند به طور کلی گاز متان تولیده شده بوسیله فعالیت زیستی درون محفظه واکافت، گرمازا است.

گام 3: تغلیظ با تسمه گرانش

پس از واکافت، لجن از سیستم واکافت به دستگاه تغلیظ با کمربند گردنش پمپ می شود تا دوباره تغلیظ شود. برای اینکه کاری کنند که آب از جامدات درون لجن جدا شود، یک ماه پلی مری در هنگامی که لجن از دستگاه واکافت پمپ می شود به لجن اضافه می شود.

لجن تصفیه شده با پلیمر، سپس به یک تسمه تفاله پرروزن منتقل می شود که روی آن، آب از این تسمه زهکشی می شود و به یک حوضچه جمع آوری منتقل می شود. این آب که پالیده نامیده می شود، دارای آمونیاک زیادی است و به یک تانک پمپ می شود و از آنجا به میزان اندازه گیری شده به آغاز گاه کارخانه بر می گردد تا طی زمان درازی تصفیه شود.

لجن تغلیظ شده از روی تسمه تفاله پرروزن برداشته می شود و به مخزن پمپ می شود و در آنجا تا 8 ماه نگهداری می شود و سپس به تانکرهایی که آن ها را به مناطق زراعی منتقل می کنند پمپ می شوند. فرایند تغلیظ یک فرایند گاه به گاه است که تقریبا در هر هفته به مدت 8 ساعت انجام می شود.

گام 4: ترابری و تزریق جامدات رایتی

دفع نهایی لجن باقیمانده از فرایند تصفیه، یک اقدام بازیافتی مهم است که به سود شهر و کشاورزان منطقه است. لجن نگه داشته شده در مخزن پس از تغلیظ از گام 3 توسط یک تانکر در بهار و پاییز به زمین های کشاورزی ترابری می شود. این لجن که اکنون جامدات زیستی نامیده می شود، توسط دستگاه تزریق بر درون خاک تزریق می شود. این ماده شامل آمونیاک، ازت، فسفر و پتاسیم است.

نظرات شما

تبلیغات شرکت های تولیدی و بازرگانی آزاد و رایگان است